Софарма АД-София (SFA) Софарма АД-София (SFA) свиква редовно ОСА на 04.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София,... още
 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София публикува Годишен... още
 Сирма Груп Холдинг АД-София (SGH) Сирма Груп Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на... още
 Златни пясъци АД-Варна (ZLP) Решение на Управителния съвет на Златни пясъци АД за поемане на солидарна... още
 Булгарплод-София АД-София (BULA) Булгарплод-София АД-София представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на... още
 Синергон Холдинг АД-София (SNRG) Уведомление по чл.114а, ал.9 от ЗППЦК и чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
07.05: Брамас 96 АД - Шумен
07.05: Захарни заводи АД - Горна Оряховица
07.05: Родопи-Автотранспорт АД - Девин
07.05: Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен
07.05: Нова инвестиционна компания АД - София
07.05: Полиграфпродукт 98 АД - Пазарджик
07.05: Сортови Семена - София АД - София
07.05: Холдинг Нов век АД - София
08.05: Ровел ТМ АД - Иваняне
09.05: Свежест 98 АД - Разград
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  09.05: Ден на победата над хитлерофашизма
24.05: Национален празник на Българската писменост
31.05: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ЕТ-та
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София