Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София (EOT) Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София публикува Годишен финансов отчет за дейността... още
 „Българска роза“ ще изплати брутен дивидент от 0,075 лева на акция „Българска роза“ АД-Карлово ще изплати... още
 Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (THQM) Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София... още
 Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от... още
 Интеркапитал груп АД-София (ICG) Интеркапитал груп АД-София публикува Годишен финансов отчет за дейността на... още
 От 504 до 12 714 лв. помощ на хектар за плодове и зеленчуци Производителите на плодове и зеленчуци ще... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
03.04: Болкан пропърти инструментс АДСИЦ - София
03.04: Дебитум Инвест АДСИЦ - София
04.04: ВиПи Капитал АД - Мрамор - СГ
04.04: Труд АД - Русе
05.04: Трансстрой - Русе АД - Русе
05.04: Дъбрава 99 АД - Бургас
05.04: Дъбрава ЕАД - Бургас
06.04: Исторически Имоти АД - Варна
06.04: Професионален футболен клуб Левски АД - София
06.04: ДК Домостроене АД - Бургас
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  02.04: Предсрочни парламентарни избори в България
08.04: 30 години от първата публична борсова сесия в България
10.04: 45 години от полета в Космоса на първия български космонавт Георги Иванов
16.04: Великден - най-големия православен християнски празник
25.04: 43 години Българска стопанска камара (БСК)
01.05: 1 май - Ден на труда
06.05: Гергьовден - Ден на Българската армия.
09.05: Ден на победата над хитлерофашизма
24.05: Национален празник на Българската писменост
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София