Thyssenkrupp AG ISIN: DE0007500001 Борсов код: TKA Вид на корпоративното събитие: Дивидент Брутен... още
 Компенсациите за скъпия ток за фирмите ще продължават до края на март Компенсирането на небитовите... още
 Основният акционер на ФПП прехвърли на дружеството проекта на мястото на чешкото посолство Основният... още
 Алкомет АД-Шумен (ALCM) Алкомет АД-Шумен представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на... още
 София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) Уведомление по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК относно подписан договор... още
 Универсалните фондове започнаха да се възстановяват от кризата През последните 4 месеца всички 10 фонда... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
03.02: АТМ - Център АД - София
06.02: Алфа България АД - София
06.02: Алфа България АД- София
06.02: Мебелпласт АД - София
06.02: Детера АД - Пловдив
07.02: Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
08.02: Кохерент лабс АД - София
08.02: Луксор 97 АД - Пловдив
08.02: Лейди София АД - Враца
09.02: Зара Фуражи АД - Стара Загора
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  03.03: 3 Март - Национален празник на България
06.03: REFA-курс на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес" - гр. Червен бряг
08.03: Международен ден на жената
01.04: 1 април – Ден на хумора и шегата
02.04: Предсрочни парламентарни избори в България
08.04: 30 години от първата публична борсова сесия в България
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София