Двете най-големи банки у нас отказват да разкриват срочни депозити Втора голяма банка у нас спира... още
 Херти АД-Шумен (HERT) В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Херти АД-Шумен (HERT),... още
 Варвара термал вилидж АДСИЦ-София Първичното публично предлагане на акции във връзка със задължителното... още
 Декотекс АД-Сливен (DEX) Декотекс АД-Сливен (DEX) свиква редовно ОСА на 15.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр.... още
 "Есетере България" откри нова розоварна в района на град Шипка "Есетере България" - част от американската... още
 Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1 от ЗППЦК към 31.03.2021... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
14.05: АК Магнит АД - Годеч
14.05: Андела инвест АД - Бургас
14.05: Български търговски център АД - Самоков
14.05: Камъшит 98 АД - Силистра
14.05: Корабно машиностроене АД - Варна
14.05: Корабно машиностроене инвест АД - Варна
14.05: Кепитъл Маркетс АД - София
14.05: О'Кей супертранс АД - София
14.05: Промишлена енергетика-ВТ АД - Велико Търново
14.05: Предприятие за производство на мебели АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  24.05: Национален празник на Българската писменост
31.05: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ЕТ-та
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София