КФН одобри проспект за търговия на регулиран пазар на облигации на „Алианц Банк България“ КФН е одобрила... още
 Софарма АД-София (SFAW) Уведомление от Огнян Донев по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския... още
 Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на публикацията / съобщението... още
 Черноморски Холдинг АД-Бургас (CHLB) Считано от 21.09.2023 г. се преустановява начисляването на натрупаната... още
 Софарма АД-София (SFAW) Уведомление от Софпринт Груп АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 от 19... още
 Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Информационен документ съгласно чл.100б, ал.7... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
23.09: Институт по заваряване АД - София
23.09: Нармаг АД - Стара Загора
23.09: МИК АД - Исперих
23.09: Норвегруп АД - Стара Загора
23.09: Хебърстрой 2000 АД - Пазарджик
24.09: Пиринснаб АД - Благоевград
25.09: Балкантурист - Тракия АД - Пазарджик
25.09: Балкантурист 99 АД - Пазарджик
25.09: Ван Петрол Груп АД - Петрич
25.09: Бамекс 98 АД - Карлово
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 СФБ Капиталов пазар АД
предлага консултации в областта на "Разработване на проекти по европейски програвми", "Посредничество при покупко-продажба на активи или цял бизнес" и "Специализирани информационни услуги."
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  24.09: 10 години от официалното откриване на MyCompetence
08.10: 26 години Информационна система за българските предприятия (BEIS)
26.10: Димитровден - Ден на строителя
29.10: Рожден ден на Интернет
29.10: REFA-курс в гр. София, на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес"
29.10: Местни избори за съветници и кметове на общини
01.11: Ден на народните будители
05.11: Ден на металурга
10.11: Международен ден на счетоводителя
08.12: Празник на българското студентство
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София