Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (THQM) Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София... още
 Опортюнити България Инвестмънт АД-София (OPBI) На проведено редовно ОСА от 21.06.2021 г. на Опортюнити... още
 Дават до 3 млн. лв. без обезпечение за малкия бизнес Днес стартира съвсем официално програмата... още
 ХипоКредит АД-София (9RTE) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от... още
 Параходство Българско речно плаване АД-Русе (BRP) Параходство Българско речно плаване АД-Русе представи... още
 СИИ Имоти АДСИЦ-София (5CGA) В БФБ е постъпила информация от АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството на довереник... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
23.06: Автостарт АД - Самоков
23.06: Асетс груп АД - Сливен
23.06: Зара Фуражи АД - Стара Загора
23.06: Захарни заводи АД - Горна Оряховица
23.06: Златна Панега цимент АД - Златна Панега
23.06: Ремел АД - Елена
23.06: Кракра АД - Перник
23.06: Инкомс-електронна и съобщителна техника Милин камък АД - Враца
23.06: Комидор АД - София
23.06: Ломско пиво АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
11.07: Предсрочни парламентарни избори в Р. България
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София