Агроенерджи АДСИЦ-София (AGRE) Агроенерджи АДСИЦ-София уведомява, че с решение № 27/15.04.2021 г., КФН взе... още
 Феникс Капитал Холдинг АД-София (0PHA) В БФБ е постъпила информация от Феникс Капитал Холдинг АД-София... още
 Фар АД-София (FAR) Фар АД-София (FAR) свиква редовно ОСА на 01.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Буная... още
 На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 26/20.04.2021 г., е взето следното... още
 София, 20 април 2021 г. – На 12 май ще се проведе инициативата „Ден за акции“. Тя се организира от Българска... още
 Агроенерджи АДСИЦ-София (AGRE) Агроенерджи АДСИЦ-София уведомява, че с решение № 27/15.04.2021 г., КФН взе... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
21.04: АК Пластроник АД - Велико Търново
21.04: АК Електрик АД - Радомир
21.04: Росица АД - Севлиево
21.04: Респромкомплект АД - София
21.04: Поддържане чистотата на морските води АД - Варна
21.04: Софийска стокова борса АД - София
21.04: Есмос АД - Левски
21.04: Есмос ЗМПП АД - Левски
22.04: Борса - Стара Загора АД - София
22.04: Лакпром АД - Световрачене
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  25.04: 41 години Българска стопанска камара (БСК)
01.05: 1 май - Ден на труда
06.05: Гергьовден - Ден на Българската армия.
09.05: Ден на победата над хитлерофашизма
24.05: Национален празник на Българската писменост
31.05: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ЕТ-та
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София