Lockheed Martin Corp. ISIN: US5398301094 Борсов код: LOM Вид на корпоративното събитие: Дивидент Брутен... още
 Мелифера АД (MELI) Мелифера АД (MELI) свиква редовно ОСА на 07.07.2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул.... още
 Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT) На проведено на 28.05.2023 г. редовно ОСА на Арко Тауърс АДСИЦ-София (ARCT)... още
 Делта кредит АДСИЦ-София (DLC) Делта кредит АДСИЦ-София (DLC) свиква редовно ОСА на 30.06.2023 г. от 10.30... още
 Военното министерство инвестира в техника 1,2 млрд. лв. през 2023 г. Военното министерство планира рекордни... още
 Република Холдинг АД-София (HREP) На проведено на 29.05.2023 г. редовно ОСА на Република Холдинг АД-София... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
31.05: Балкан АД - София
31.05: Балканвело АД - Ловеч
31.05: Валстонд АД - Габрово
31.05: Автотранс-Монтана АД - Монтана
31.05: Риъл Булленд АД - София
31.05: Парк хотел Москва АД - София
31.05: Овчаровски плаж АД - Балчик
31.05: Промишлена енергетика-Варна АД - Варна
31.05: Орел Разград АД - Варна
31.05: Мира 98 АД - Свиленград
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  01.06: Ден на детето
04.06: 143 години от създаването на българския лев
06.06: 144 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 35 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 15 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД На 16 юни 2008 БФБ-София АД въведе търговската система XETRA на Deutsche Boerse.
01.07: 26 г. Валутен борд в България
05.07: 24 г. от деноминирането на българския лев
03.08: Брой № 6000 на електронното издание на БСК - "Бизнес Индустрия капитали"
16.04: 144 г. от приемането на Търновската конституция
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София