Telekom Austria AG ISIN: AT0000720008 Борсов код: TA1 Вид на корпоративното събитие: Дивидент Брутен... още
 Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК относно постъпили в Телелинк... още
 Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас (6SBA) Считано от 08.06.2023 г. се преустановява начисляването на... още
 Министърът на икономиката ще трябва да предприеме действия пред “Централен депозитар” АД за прехвърляне на... още
 Бизнес парк София прибавя нова сграда и ново пространство за съвместна работа Ново пространство за съвместна... още
 Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на публикацията / съобщението... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
10.06: Ай Си Ти Ес АД - София
10.06: БИСС-91 АД - Пловдив
10.06: Енергостроймонтаж-инженеринг АД - Белене [Ликвидация]
12.06: Варвара термал вилидж
12.06: Варна Тракс АД - Варна
12.06: Агромил България АД - Пловдив
12.06: БГС груп АД - Стара Загора
12.06: Враца стил АД - Враца
12.06: Бряст Д АД - Добрич
12.06: Витоша Имоти АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  11.06: Професионален празник на икономистите в България
13.06: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
16.06: 15 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД На 16 юни 2008 БФБ-София АД въведе търговската система XETRA на Deutsche Boerse.
01.07: 26 г. Валутен борд в България
05.07: 24 г. от деноминирането на българския лев
02.08: Брой № 6000 на електронното издание на БСК - "Бизнес Индустрия капитали"
23.08: Ден на Независимостта на България
06.09: 6 септември - официален празник
29.10: REFA-курс в гр. София, на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес"
16.04: 144 г. от приемането на Търновската конституция
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София