Грийн Таун Проджектс АД-София (GTP) Грийн Таун Проджектс АД-София (GTP) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г.... още
 Холдинг Център АД-София (HCEN) Холдинг Център АД-София (HCEN) свиква редовно ОСА на 29.06.2022 г. от 14.00... още
 Уеб Медия Груп АД-София (WMG) Уеб Медия Груп АД-София (WMG) свиква редовно ОСА на 27.06.2022 г. от 11.00 ч.... още
 Би Джи Ай Груп АД-София (BOHB) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от... още
 ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София (EALF) На проведено редовно ОСА от 26.05.2022 г. на ЕЛАНА Фонд за... още
 Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (CHG) Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив (CHG) свиква редовно ОСА на... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
27.05: Агротехчаст АД - Оряхово
27.05: Балканвело АД - Ловеч
27.05: Валстонд АД - Габрово
27.05: Автостарт АД - Самоков
27.05: Автотрансснаб АД - София
27.05: Арсенал АД - Казанлък
27.05: Винпром АД - Велико Търново
27.05: Български търговски център АД - Самоков
27.05: Завод за асинхронни електродвигатели АД - Пловдив
27.05: Камъшит 98 АД - Силистра
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  01.06: Ден на детето
06.06: 143 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 35 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
10.06: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
11.06: Професионален празник на икономистите в България
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
01.07: 25 г. Валутен борд в България
05.07: 23 г. от деноминирането на българския лев
15.07: 28 години ЧПГ Банкер
04.09: 48 г. българска ядрена енергетика
06.09: 6 септември - официален празник
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София