Над 5 хиляди нови жилища ще се строят в София Разрешителните за строеж на жилищни сгради се увеличават с... още
 Доверие Обединен Холдинг АД-София (DUH) Уведомление от Венцислав Стоев по чл. 19 от Регламент (ЕС) №... още
 До края на годината се очаква да приключи проектирането на двата многофункционални кораба До края на... още
 Всички индекси на БФБ бележат ръстове през юли. Най-голямо е увеличението при секторният BGREIT, който... още
 Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от... още
 ЧЕЗ Електро България АД-София (CEZE) С настоящото Ви уведомяваме, че на 03.08.2021г. е изпратено уведомление... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
06.08: Група за научни изследвания и сервиз АД - София
06.08: Алфаком АД - Хасково
06.08: Антола АД - Попово
06.08: Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД - Добрич
06.08: Строителство и ремонт АД - Варна
06.08: Трансстрой - Бургас АД - Бургас
06.08: Трансстрой холдинг АД - Бургас
06.08: Екс Депт АД - София
06.08: Експресо АД - София
06.08: Центромет АД - Враца
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  13.09: Ден на програмиста
15.09: 22 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 8 години от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 31 г. членство на България в Световната банка и МВФ
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София