Випом АД-Видин (4VI) На проведено извънредно ОСА от 28.09.2020 г. на Випом АД-Видин (4VI) са взети следните... още
 Държавата и вътрешнофирмените кредити повишават брутния външен дълг Брутните външни активи на България в... още
 Стара планина Холд АД-София (5SR) Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната... още
 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) На проведено на 28.09.2020 г. ОСА на Фонд за недвижими... още
 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) На проведено редовно ОСА от 28.09.2020 г. на Фонд за... още
 Synergon Holding AD-Sofia (6S7) Notification under Art. 114a (9) of the... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
29.09: БГ Агро АД - Варна
29.09: ВГ АД - София
29.09: Агрия груп холдинг АД - Варна
29.09: Агрия АД - Пловдив
29.09: Агро Ив АД - Пловдив
29.09: Балканфарма Дупница АД - Дупница
29.09: Авторемонтен завод Смолян АД - Смолян
29.09: Би Джи Ай Груп АД - София
29.09: Бианор Холдинг АД - София
29.09: Винал АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  08.10: 23 години Информационна система за българските предприятия (BEIS)
08.10: 23 години от лицензирането на БФБ-София
29.10: Рожден ден на Интернет
01.11: Ден на народните будители
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Холдинг Света София АД - София
 Арпезос Бус 2000 АД - Кърджали
 Транском ООД - Перник
 Търговска газова компания ЕООД - Силистра
 Булгартабак холдинг АД - София
 Перфект ООД - Варна
 Странджа Автотранспорт АД - Царево
 Братя Емануилови ООД - Славяново
 Юропиан Газ Платформ ЕАД - София
 Климс Петрол ЕООД - Варна
 ДНВ ГЛ България ЕООД - Варна
 Аурубис България АД - Пирдоп