Изграждат нова фабрика за преработка на слънчоглед край Видин Символичната „първа копка“ за старт на... още
 Крепежни изделия АД-Пловдив (KREP) Крепежни изделия АД-Пловдив представи тримесечен отчет за Второ... още
 Интеркапитал груп АД-София (ICG) Интеркапитал груп АД-София представи тримесечен отчет за Второ тримесечие... още
 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново представи тримесечен... още
 Топлофикация-Русе АД-Русе (T0F1) Топлофикация-Русе АД-Русе представи тримесечен отчет за периода 01-04-2021... още
 Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) Златен лев Холдинг АД-София представи тримесечен отчет за Второ... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
28.07: Ритекс АД - Казичене
28.07: КДК 2012 АД - Русе
28.07: Огняново К АД - София
28.07: Наталия АД - Стара Загора
28.07: Прогрес АД - Стара Загора
28.07: Пресков АД - Стара Загора
28.07: Минстрой Марица Изток АД - Раднево
28.07: Пенсионноосигурителен институт АД - София
28.07: Сградостроител АД - Гоце Делчев
28.07: Сградостроител-инвест АД - Гоце Делчев
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  13.09: Ден на програмиста
15.09: 22 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 8 години от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 31 г. членство на България в Световната банка и МВФ
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София