"Сиела Норма" иска 14 млн. лв за наем на машините на вота Спорът около собствеността на машините за... още
 Бианор Холдинг АД-София (BNR) На проведено извънредно ОСА от 20.09.2021 г. на Бианор Холдинг АД-София (BNR)... още
 Министерството на финансите, Bulgaria/0.8 Gov 20250327 (BLKZ) На основание чл. 18, ал. 2 във връзка с чл.... още
 Еуротерра България АД-София (EUTR) На проведено извънредно ОСА от 20.09.2021 г. на Еуротерра България... още
 Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) свиква извънредно ОСА на 18.10.2021 г. от... още
 Софарма трейдинг АД-София (SFT) Уведомление от Росица Донева по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
21.09: В и К АД - Ловеч
21.09: Билд сис инвест АД - Русе
21.09: Борса - Стара Загора АД - София
21.09: АТМ 98 АД - София
21.09: Заводски строежи-ПС-Пловдив АД - Пловдив
21.09: Икар В 04 АД - София
21.09: Комплекс Колхида АД - Елхово
21.09: Индустриален център Тракия АД - Пловдив
21.09: Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна - Варна АД - Варна
21.09: Сортови семена АД - Търговище
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  22.09: Ден на Независимостта на България
24.09: 8 години от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 31 г. членство на България в Световната банка и МВФ
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София