ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград (MR3) ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград публикува Годишен отчет на публично... още
 Инвестор.БГ АД-София (IBG) На проведено редовно ОСА от 22.06.2021 г. на Инвестор.БГ АД-София (IBG) са взети... още
 Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL2) Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, издадени от... още
 Все повече българи плащат, за да се пенсионират Все повече българи си плащат, за да могат да се пенсионират.... още
 ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ е постъпила информация от ХипоКредит АД-София (9RTD) за наредена на... още
 Синтетика АД-София (SYN) Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
23.06: Автостарт АД - Самоков
23.06: Асетс груп АД - Сливен
23.06: Зара Фуражи АД - Стара Загора
23.06: Захарни заводи АД - Горна Оряховица
23.06: Златна Панега цимент АД - Златна Панега
23.06: Ремел АД - Елена
23.06: Кракра АД - Перник
23.06: Инкомс-електронна и съобщителна техника Милин камък АД - Враца
23.06: Комидор АД - София
23.06: Ломско пиво АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
11.07: Предсрочни парламентарни избори в Р. България
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София