Атлас Финанс ЕАД-Пловдив (A4F) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Атлас... още
 Издаването на касови бележки става задължително и за спорта и културата Финансовото министерство предлага... още
 Формопласт АД-Кърджали (4F8) В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на... още
 Ограничение на перки и солари с 50% за пореден ден наложи вчера със заповед "Електроенергийният системен... още
 ВЕИ проджект АД-Цапарево (VP9A) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК към... още
 42% от младите не си намират работа след мерки за заетост 42% от младежите до 29 г. не успяват да си намерят... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
26.05: Агро поа инвест АД - Сливен
26.05: Автолинк Инвест АД - Ямбол
26.05: Винпром АД - Велико Търново
26.05: Бонора АД - София
26.05: АСИ Главпроект АД - София
26.05: Българска информационно-консултантска къща АД - София
26.05: Зена 99 АД - Добрич
26.05: Развитие АД - Калейца
26.05: Риал Естейт - Поморие АДСИЦ - София
26.05: Лакпром АД - Световрачене
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  31.05: Краен срок за представяне в Търговския регистър на ГФО за ЕТ-та
01.06: Ден на детето
05.06: 6 г. от откриването на вилно селище "Имението при дъба" - с. Дебели лаг
06.06: 136 години от откриването на Българска народна банка
07.06: 27 години от полета на Втория български космонавт - Ал.Александров
10.06: БФБ обявява "Ден за акции" - ден за търговия без такси за индивидуални клиенти
10.06: Годишно ОСА на СФБ Капиталов пазар АД
11.06: Професионален празник на икономистите в България
16.06: 7 години от въвеждането на XETRA в БФБ-София АД
25.06: "BusinessEurope" празнува 57 години от създаването на европейската работодателска организация
28.06: 28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса
29.06: REFA-курс на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес"
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Монбат АД - София
 Неохим АД - Димитровград
 Алкомет АД - Шумен
 Петрол АД - Ловеч
 ЧЕЗ Разпределение България АД - София
 Чез Електро България АД - София
 Аладин ЕООД - Костинброд
 Заводски строежи-ПС-Силистра АД - Силистра
 Медика АД - София
 Пи Ар Си АДСИЦ - София
 Люк АДСИЦ - София
 Агроенерджи АДСИЦ - София