Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София (THQM) Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София... още
 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново (CBAM) На проведено извънредно ОСА от 26.02.2021г. на ЦБА Асет... още
 "Фич" повиши перспективата на кредитния рейтинг на БЕХ ЕАД Рейтинговата агенция Фич повиши перспективата на... още
 Бургас, Поморие и Несебър строят с европари анаеробна инсталация за преработка на биоразградими отпадъци В... още
 България ще изтегли още 200 млн. лв. дълг на 8 март На 8 март Българската народна банка (БНБ) ще проведе... още
 Химимпорт АД-София (CHIM) Химимпорт АД-София представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
02.03: Българска бизнес група холдинг АД - София
02.03: Петрол АД - Ловеч
02.03: Складова техника АД - Горна Оряховица
02.03: Университетска Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив АД - Пловдив
04.03: Винзавод АД - Асеновград
04.03: Кетмаш ТР АД - Велико Търново
04.03: Топлофикация - Перник АД - Перник
05.03: Балканкар - Георги Михайлов АД - Кнежа
05.03: Арсенал 2000 АД - Казанлък
05.03: ЗСК Девня АД - Варна
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  03.03: 3 Март - Национален празник на България
08.03: Международен ден на жената
20.03: Ден на пролетното равноденствие
27.03: Часът на земята - 20:30 ч.
04.04: Парламентарни избори
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София