Хидропневмотехника АД-Казанлък (HPT) Хидропневмотехника АД-Казанлък представи тримесечен отчет за Трето... още
 Монбат АД-София (MONB) Уведомление за постигнати консолидирани финансови резултати от дружествата в... още
 Топлофикация-Русе АД-Русе (T0F1) Топлофикация-Русе АД-Русе представи тримесечен отчет за периода 01-07-2021... още
 Тракийско пиво АД-Пазарджик (TRPV) Тракийско пиво АД-Пазарджик представи тримесечен отчет за Трето... още
 НИД Индустриален Фонд АД-София (INDF) НИД Индустриален Фонд АД-София представи тримесечен отчет за Трето... още
 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (SKEH) Уведомление за участие в увеличението на капитала на... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
27.10: Специализирана болница за рехабилитация- Сапарева баня АД - Сапарева баня
28.10: Втори юни АД - Враца
28.10: Кроне България АД - София
28.10: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София
29.10: Агрокомерс Марица АД - Калековец
29.10: ГБС Пловдив АД - Пловдив
29.10: Мадара Интертур АД - Шумен
29.10: Форум Елит АД - София
29.10: Тунджа АД - Ямбол
30.10: Бултрейд АД - София
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
 
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Груп Транс енерджи ООД - София
 ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ
 Енерго-про Продажби АД - Варна
 Електроразпределение Север АД - Варна
 Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 Загора енерджи ЕООД - Стара Загора
 Акспо България ЕАД - София
 Ветроком ЕООД - София
 ЕВН България ЕАД - София
 АСМ-БГ Инвестиции АД - София
 Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
 Детелини солар ЕАД - София