Зам.-кметът на община Стара Загора Йордан Николов и изпълнителният директор на "Евромаркет кънстракшън" АД... още
 Към 31.12.2013 г. Община Русе е акционер и съдружник в 9 търговски дружества. В изпълнение на Решение... още
 ХипоКредит АД-София (9RTE) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК към 30.06.2014... още
 Опитите за налагане на контрол върху ключови активи на "Петрол" от лагера на Гриша Ганчев продължават след... още
 Албена АД-к.к. Албена (6AB) На основание чл.148 б от ЗППЦК, информираме всички заинтересовани лица, че на... още
 Изпълнителният директор на ""Топлофикация - Плевен" - ЕАД инж. Иван Гетов информира за сериозен проблем в... още
 Ежедневен бюлетин Капиталов пазар
Пълен преглед на корпоративните новини (само за абонати)
 Бизнес Индустрия Капитали
Ежедневно издание за финансови, стопански и корпоративни новини
 
28.08: АББ Авангард АД - Севлиево
28.08: ЗТВ АД - Каблешково - Бс
28.08: Холндска мечта АД - София [Производство по несъстоятелност]
28.08: ДБС АД - София
28.08: Юролайтърз Плам България АД - Костенец
28.08: Янтра стил АД - Бяла-Рс
29.08: БГ Сат АД - София
29.08: Ваканционно селище Русалка АД - София
29.08: Балканкар Рекорд АД - Пловдив
29.08: Балканкерамик АД - Нови Искър
 

Полезни връзки


 Отраслови анализи
Развитие на производството, вноса и износа в България по браншове
 REFA-Германия - Фирмено обучение
Квалификационни курсове "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси" с международно признат REFA-сертификат
 Български институт за външна търговия БИВТ
Курсовете и семинарите предлагани от БИВТ са предназначени за мениджъри, предприемачи и професионалисти имащи желание да подобрят своите знания и умения в областта на външната търговия
 Публикация на годишни финансови отчети - 2013
Едновременна публикация в "Бизнес Индустрия Капитали" и представяне в Българска Стопанска Камара
 OditorBG.com
Web-портал на регистрираните одитори - дейност, контакти, доклади за прозрачност
 
  02.09: 22 години от основаването на Тексимбанк АД
04.09: 40 г. българска ядрена енергетика
06.09: 6 септември - официален празник
13.09: Ден на програмиста
15.09: 15 години "Бизнес Индустрия Капитали"
17.09: Официален празник на гр. София
22.09: 22 септември - Ден на Независимостта на България
24.09: Една година от официалното откриване на MyCompetence
25.09: 24 г. членство на България в Световната банка и МВФ
05.10: Предсрочни парламентарни избори в Р. България
06.10: REFA-курс на тема: Оптимизиране на фирменото управление на трудово-производствения процес"
08.10: 17 години Информационна система за българските предприятия (BEIS)
08.10: 17 години от лицензирането на БФБ-София
 
Информационната система за българските предприятия (BEIS) включва информация на български и английски език за най-важните 40000 действащи български предприятия.

Профайлът на всяка фирма включва седалище, отрасъл, предмет на дейност, управители, акционери и участия в други дружества, финансови данни и основни финансови показатели, борсови котировки, предстоящи общи събрания, прес-дайджест. Информацията се актуализира ежедневно с данни от официални регистри и публични източници, избрани ежедневни и периодични издания, фондовата борса, собствена информация, представена от включените в BEIS фирми.
 Избери предприятие в BEIS, направи собствен рейтинг

Търсите производители на определен продукт, търсите фирма която предлага услуга, искате да се свържете с търговците на едро?
 Намери кой предлага търсеният от теб продукт/услуга

 

Последни финансови данни

 Магистър 55 ЕООД - София
 Печатница Крис ООД - Монтана
 Креми и Ди ООД - Велико Търново
 Сиде папер ООД - Добрич
 Производителна кооперация на инвалидите Нове - Свищов
 Торнадо ООД - Русе
 Пастел Пеневи СД - Добрич
 П К и Люлин ЕООД - София
 Хроника М ЕООД - Пловдив
 Бостон-ГЦ-91 ЕООД - Велинград
 Зарев 98 ЕООД - Сливница
 Иванов комерс ООД - Пловдив