Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 13.12.2017

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 13.12.2017

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия