Кратък фирмен профил

Санкт Петербург Турс АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Джеймс Баучер 116
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130016374
Капитал (лв.): 114 160
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 27.03.2020 
Предмет на дейност: Вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантъорство, маркетинг и рекламна дейност, строителство, вътрешна и външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, комисионни сделки, както и извършването на всяка друга дейност, която не е забранена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
02.09.2015: Частен съдебен изпълнител Станимира Стефанова в Бургас е обявил...
03.04.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 233,...
10.02.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.08.2005: Ана Георгиева Миленкова - синдик на "ИК Зелин" - АД, София, в...
30.06.2005: СПРАВКА ЗА 50-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ДЛЪЖНИЦИ НА НОИ, С ОБЩ РАЗМЕР НА...
30.04.2005: СПРАВКА ЗА 50-те НАЙ-ГОЛЕМИ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ НЗОК, С ОБЩ РАЗМЕР...
30.04.2005: СПРАВКА ЗА 50-ТЕ НАЙ-ГОЛЕМИ ДЛЪЖНИЦИ НА НОИ, С ОБЩ РАЗМЕР НА...
29.10.2004: Съветът на директорите на ИК "Зелин" - АД, Холдинг, София, на...
06.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.06.2004: Булбанк обяви търгове с тайно наддаване за продажбата на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 047 пъти
[2016: 395, 2015: 74, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 233, 2011: 54, ... ]