Кратък фирмен профил

Лийв Табако-А.Михайлидис АД - Сандански [Несъстоятелност]


Контакти

Сандански, 2800
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121704891
Капитал (лв.): 2 120 666
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.02.2019 
Предмет на дейност: Търговия с тютюн във вид на листа и всякакви дейности във връзка с изкупуването, преработването, износа и продажбата на тютюн, всякакви дейности във връзка с това, които да обслужват пряко или косвено търговията с тютюн, самостоятелно или в съучастие с други лица.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
23.02.2018: Отнемат лиценза на гръцка фирма, завлякла тютюнджии в...
28.11.2017: Постоянно действащата Kомисия по тютюна към Областна дирекция...
22.11.2017: Тютюнопроизводителите настояват да бъдат отнети разрешението за...
27.09.2016: Ултиматумът на стотици тютюнджии към гръцката фирма „Лийв Табако...
03.02.2015: Кооперативният съюз на производителите на тютюн в Гърция SЕКЕ ще...
19.05.2012: Гръцката фирма „Лийв Табако Михайлидис” е изплатила на 100...
01.03.2012: Тютюнджии в общините Гърмен и Сатовча се жалват, че гръцка фирма...
14.12.2010: Лийв Табако-А.Михайлидис АД - Сандански свиква Извънредно общо...
14.01.2010: Две седмици след като отне разрешителното за промишлена...
14.01.2010: Министерски съвет отмени решението си от 28 декември 2009 г., с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 545 пъти
[2016: 666, 2015: 200, 2014: 221, 2013: 442, 2012: 732, 2011: 215, ... ]