Кратък фирмен профил

Санита Франчайзинг АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Лъчезар Станчев 5, АТК, бл. сграда.А, ет. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103577570
Капитал (лв.): 1 324 480
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с фармацевтични стоки
Общи събрания: Последно - 22.06.2020 
Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и управлението им, лизинг, франчайзинг, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, вътрешна и външна търговия, консултантска дейност, производство на промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посредничество и комисионерски услуги, търговско представителство, туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, строителство, транспортна и спедиторска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
22.04.2020: "Софарма Трейдинг" расте с покупката на две фирми "Софарма...
22.04.2020: "Софарма Трейдинг" расте с покупката на две фирми "Софарма...
07.06.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
03.05.2010: Санита Франчайзинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.10.2009: Санита Франчайзинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.09.2008: В х3news е постъпила следната информация от Софарма имоти...
31.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.08.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
17.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.08.2007: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 525 пъти
[2016: 467, 2015: 89, 2014: 59, 2013: 119, 2012: 208, 2011: 195, ... ]