Кратък фирмен профил

Национално инвестиционно дружество Надежда АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Енос 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121224198
Капитал (лв.): 3 935 119
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Инв. дружество Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.06.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране в ценни книжа (освен в ценни книжа на учредителите си)
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
01.07.2021: НИД Надежда АД-София (NAD) На проведено редовно ОСА от...
16.06.2021: НИД Надежда АД-София (NAD) Поради липса на кворум, свиканото за...
17.05.2021: НИД Надежда АД-София (NAD) НИД Надежда АД-София (NAD) свиква...
06.08.2020: НИД Надежда АД-София (6N1) На проведено редовно ОСА от...
21.07.2020: НИД Надежда АД-София (6N1) Поради липса на кворум, свиканото за...
22.06.2020: НИД Надежда АД-София (6N1) В БФБ АД са постъпили материали за...
17.06.2019: НИД Надежда АД-София (6N1) На проведено редовно ОСА от...
03.06.2019: НИД Надежда АД-София (6N1) Поради липса на кворум, свиканото за...
02.05.2019: НИД Надежда АД-София (6N1) В БФБ АД са постъпили материали за...
25.07.2018: НИД Надежда АД-София (6N1) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 668 пъти
[2016: 887, 2015: 123, 2014: 66, 2013: 133, 2012: 328, 2011: 310, ... ]