Кратък фирмен профил

Каситерма АД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
ул.Тетевенска No 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200668286
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 17.01.2019 
Предмет на дейност: Създаване на национален дневен център за обслужване и рехабилитация на хора с увреждания и обособяване на дом за деца и лица с физически увреждания; предоставяне на социални услуги от пансионен /резидентен/тип, както и услуги с активен характер с цел медицинска и социална рехабилитация и интеграция; изработване на индивидуални ортопедични обувки; протезиране на долни и горни крайници; оценяване на остатъчна работоспособност; създаване и обучение на мултидисциплинарни екипи от парамедицински и експерти - протезисти, ерготерапевти, физиотерапевти, сурпедагози и социални работници; спортна интеграция и социализиран туризъм на хора с увреждания; осигуряване на лични асистенти / помощници, кучета водачи и др./, обучение, квалификация и преквалификация; посредничество и осигуряване на работа, както и между лицата - обект на социални грижи и техните близки; осигуряване на квалифицирана правна помощ на хора с увреждания, на лица, пострадали от пътно-транспортни произшествия, трудови злополуки, професионални заболявания, деликти или форсмажор; търговия с технически и помощни средства, санитарни материали и производство на такива; търговско предствителство, посредничество и агентство; предприемачество, маркетинг и иновации; външно и вътрешнотърговска дейност, транспорт и спедиция; както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.01.2019: Каситерма АД - Търговище свиква Годишно общо събрание на...
14.03.2018: Организират безплатна ортопедична диагностика на хората с...
22.02.2018: Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД -...
19.04.2017: Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД -...
28.09.2016: Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД -...
24.09.2015: Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД -...
20.11.2014: Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД -...
18.08.2014: Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД -...
10.12.2013: Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД -...
20.04.2012: Национален център за протезиране и рехабилитация-Горна Баня АД -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 134 пъти
[2016: 692, 2015: 92, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 220, 2011: 20, ... ]