Акционери
ЦКБ груп ЕАД - София 61.05 % 77 610 131.00 лв.
Съгласие - Универсален пенсионен фонд - София 6.98 % 8 871 652.00 лв.