Кратък фирмен профил

Алианц България Живот Застрахователно акционерно дружество АД - София


Контакти

София, 1504
бул. Княз Александър Дондуков 59
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040293319
Капитал (лв.): 18 640 008
 
 
 

Отрасъл: Застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 17.02.2009 
Предмет на дейност: Извършване на дейност по животозастраховане по всички класове застраховки по раздел i от приложение №1 от кодекса за застраховането и дейност по общо застраховане по класове застраховки по раздел ii, буква а, т.1 и 2 от приложение №1 от кодекса за застраховането, за които е издаден лиценз, както и пряко свързаните с това дейности
 


Новини

  стр. 1 / 13   стр.    
13.03.2018: КЗК одобри сливането на "ДЗИ-Животозастраховане" и...
17.01.2018: Алианц е лидер в животозастраховането у нас ЗАД Алианц България...
21.12.2017: КЗК прекрати производството срещу четири застрахователни...
19.05.2017: В четвъртък, 18 май 2017 г., на тържествена церемония бяха...
28.04.2017: Комисията за защита на конкуренцията даде зелена светлина на...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
20.09.2016: Животозастрахователните компании са продали полици за 266 818...
15.09.2016: Животозастрахователите отчитат близо 230 млн. лева брутоприходи...
17.08.2016: Застрахователните компании с 6,4% годишен ръст на брутните...
30.03.2016: Живото- застрахователите стартират 2016 г. със 17% ръст на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 918 пъти
[2016: 285, 2015: 73, 2014: 57, 2013: 114, 2012: 263, 2011: 277, ... ]