Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 134 797 899
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.06.2017 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 


Новини

  стр. 1 / 254   стр.    
11.08.2017: Компания за медицински изделия вече е част от...
10.08.2017: Софарма АД-София (3JR) На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК...
07.08.2017: Софарма АД-София (3JR) Дружеството уведомява за постигнати...
04.08.2017: Софарма АД-София (3JR) На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК...
04.08.2017: Софарма АД-София (3JR) На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК...
03.08.2017: “Софарма” скоро ще регистрира “Табекс” в САЩ Сливането на...
01.08.2017: Софарма АД-София (3JR) Информация относно финасови резултати на...
01.08.2017: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД-София представи тримесечен...
24.07.2017: "Софарма" придоби стартъп за хранителни добавки "Софарма" е...
24.07.2017: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД придоби 75% от успешния...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 163 пъти
[2016: 1 164, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]