Кратък фирмен профил

Софарма АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831902088
Капитал (лв.): 134 797 899
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.09.2018 
Продукти и услуги:
производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми
Предмет на дейност: производство на медикаменти и химико-фармацевтични препарати, търговия в страната и в чужбина, научноизследователска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията.
 


Новини

  стр. 1 / 308   стр.    
11.10.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че на 22.10.2018...
09.10.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
09.10.2018: "Софарма" АД със 7% спад на продажбите през септември "Софарма"...
08.10.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
08.10.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че за м. септември...
05.10.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
04.10.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
03.10.2018: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
03.10.2018: Софарма АД-София (3JR) Уведомление от Донев инвестмънтс холдинг...
02.10.2018: Софарма АД-София (3JR) Софарма АД уведомява, че на 28 септември...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 915 пъти
[2016: 1 916, 2015: 893, 2014: 550, 2013: 1 101, 2012: 2 410, 2011: 1 701, ... ]