Кратък фирмен профил

Алианц България ЗАД АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Княз Александър Дондуков 59
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 040638060
Капитал (лв.): 36 217 160
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 29.10.2018  Предстоящо - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Застраховане и презастраховане.дружеството извършва следните видове застрарховки:застраховка "злополука";застраховка "заболяване"; застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства; застраховка на релсови превозни средства; застраховка на летателни апарати; застраховка на плавателни съдове; застраховка на товари по време на превоз; застраховка "пожар" и "природни бедствия"; застраховка "щети на имущество"; застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, застраховка "гражданска отговорност" свързана с притежаването и използването на летателни апарати; застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на плавателни съдове; застраховка "обща гражданска отговорност"; застраховка на кредити; застраховка на гаранции; застраховка на разни финансови загуби; застраховка на правни разноски /правна защита/, помощ при пътуване.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
22.04.2019: Александър Проценко влезе в управлението на ПОД "Алианц...
28.01.2019: Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК)...
13.12.2018: Българската агенция за кредитен рейтинг повиши дългосрочния...
17.10.2018: УниКредит Булбанк ще предлага продуктите на Алианц УниКредит...
21.05.2018: За "Алианц" финансовият ни пазар е перспективен Новият...
15.05.2018: Държавните жп компании увеличават загубата си за 2017...
20.12.2017: Туроператор обяви фалит, пропадат планирани пътувания „София...
04.10.2017: 9 български компании влизат в SEE TOP 100 на най-големите...
22.06.2017: КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „Алианц...
26.05.2017: БАКР повиши перспективата на рейтинга на ЗАД "Алианц България"...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 097 пъти
[2016: 713, 2015: 195, 2014: 124, 2013: 249, 2012: 677, 2011: 554, ... ]