Кратък фирмен профил

Ераст ЕООД - София


Контакти

София, 1729
бул. Александър Малинов 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130048849
Капитал (лв.): 255 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Доставка, търговия, транспортиране, разпределяне, маркетинг и продажба на газ въглеводороден втечнен, управление на газостанции, съхранение на газ въглеводороден втечнен, покупка и използване на инсталации и друго оборудване, необходимо за горните дейности; производство, реализация и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина; търговия с петрол и петролни продукти; ресторантъорство, хотелиерство и вътрешен и международен туризъм; туроператорска, посредническа и представителска дейност; рекламна и транспортна дейност в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.06.2019: Светлина АД-Сливен (3LX) Светлина АД е получила уведомление от...
08.05.2019: Комисията за защита на конкуренцията разреши на „Синергон...
20.03.2019: "Синергон холдинг" поиска официално да купи "Ви газ...
16.11.2016: "Омега Би Ди холдинг" увеличи дела си в "Синергон...
29.09.2016: Топливо АД е придобило недвижим имот, находящ се в гр.София,...
09.11.2010: Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Ераст" ЕООД,...
09.11.2010: Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Ераст" ЕООД,...
18.10.2010: "Скоро всички тези бутилки май ще са сини", думите на служител...
19.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.01.2006: Ераст ЕООД-Пловдив е прехвърлило свои акции от капитала на: -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 448 пъти
[2016: 230, 2015: 32, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 104, 2011: 11, ... ]