Кратък фирмен профил

Кремиковци АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1870
кв. Ботунец
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831642523
Капитал (лв.): 18 517 545
 
 
 

Отрасъл: Производство на чугун, стомана и феросплави (ЕОВС)
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2009 
Предмет на дейност: Производство на кокс, стомана, чугун, феросплави, прокат и изделия от черни метали, пусково-наладъчни работи и изпитване на електрически машини и съоръжения, контрол и автоматизация на технологични процеси, безразрушителен, вибрационен и термовизионен контрол на обекти, производство и пренос на топлинна и електроенергия, разпространение на електроенергия, търговска дейност в страната и в чужбина, услуги, отдаване под наем на движими и недвижими вещи и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, орган за контрол в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
 


Новини

  стр. 1 / 302   стр.    
30.07.2020: ДАНС e пратилa на Гешев документи за 28 приватизационни...
19.06.2020: ЧСИ продава за пети път Хелиос Металург Частен съдебен...
02.06.2020: Тресавищата, погълнали някогашни активи на фалирания...
01.06.2020: Бандити убити: 1, 1, 1, 1 = 4, живи – 10 Едрият бизнесмен и...
13.02.2020: Почти 19 млрд. лева са приходите от приватизация По данни на...
25.07.2019: Индийският индустриалец Прамод Митал, по-малкият брат на...
16.05.2019: "Фолксваген" отложи решението си за завод у нас за октомври...
24.04.2019: ПИБ удвоява печалбата за година През миналата година "Първа...
20.03.2019: "Синергон холдинг" поиска официално да купи "Ви газ...
05.02.2019: ПИБ с обезценки за 267 млн. лв., собственият капитал намалява с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 858 пъти
[2016: 1 763, 2015: 351, 2014: 303, 2013: 607, 2012: 1 358, 2011: 1 983, ... ]