Кратък фирмен профил

Екстрапак ООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Козлуджа 1А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 814228908
Капитал (лв.): 12 349 200
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Производство и търговия с опаковки от всякакъв вид, търговия и производство на опаковъчни машини и консумативи за тях, производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и в чужбина на всякаква разрешена със закон промишлена, растителна и животинска продукция, алкохолни и безалкохолни напитки, преработка на животинска и растителна продукция, комисионна, консигнационна, лизингова, спедиторска, транспортна, складова, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и посредничество, разкриване на магазини и продажба в тях на всякакви промишлени и хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, разкриване и стопанисване на заведения за обществено хранене и хотелиерска дейност, изкупуване и реализация в страната и в чужбина на всякакви вторични суровини и амбалаж за повторна употребя, вкл. и цветни метали, туроператорска и агентска дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
25.09.2019: Първият в региона и един от малкото в страната IT клъстери...
20.09.2019: Най-модерната сграда у нас, която ще се топли и охлажда от...
20.09.2019: С 25 млн. лв. “Екстрапак” строи Бизнес център Велико...
04.07.2018: Нова сграда с хотел и ресторант предстои да бъде изградена в...
25.06.2018: Готви се сделка за 2 млн. евро във В. Търново. „Зора“ взима...
16.02.2018: 4,9 млн. лв. инвестира Eкстрапак ООД за подобряване на...
14.08.2017: "Екстрапак" ще строи четвърти завод за над 20 млн. евро Лидерът...
28.07.2017: "Екстрапак" ще строи четвърти завод за над 20 млн. евро Лидерът...
20.06.2017: „България АДСИЦ” изтъргува земята си за четвърт милион...
31.08.2016: “Екстрапак” предсрочно построи третия си завод Водещият...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 282 пъти
[2016: 751, 2015: 157, 2014: 121, 2013: 242, 2012: 516, 2011: 417, ... ]