Кратък фирмен профил

Албена АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к.к. Албена, Административна сграда, офис 443
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025872
Капитал (лв.): 4 273 126
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2018 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм. сключване на сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица, извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение, производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, производство и реализация на хляб и хлебни изделия, изкупвателна и търговска дейност, профилактична дейност и рехабилитация.
 


Новини

  стр. 1 / 123   стр.    
02.05.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена публикува...
02.05.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
16.04.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена публикува...
02.04.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена публикува...
28.03.2019: Във връзка с подадено заявление по чл. 30, ал. 1 от Част II...
13.03.2019: Албена“ АД спечели търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
07.03.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
01.03.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
05.02.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) В изпълнение на задълженията си по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 117 пъти
[2016: 1 521, 2015: 399, 2014: 263, 2013: 526, 2012: 1 336, 2011: 830, ... ]