Кратък фирмен профил

Албена АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к.к. Албена, Административна сграда, офис 443
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025872
Капитал (лв.): 4 273 126
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2019 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм. сключване на сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица, извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение, производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, производство и реализация на хляб и хлебни изделия, изкупвателна и търговска дейност, профилактична дейност и рехабилитация.
 


Новини

  стр. 1 / 124   стр.    
30.09.2019: Курортът Албена с приз за най-добра СПА дестинация за 2019...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
11.09.2019: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
11.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
11.09.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД на...
30.08.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
26.08.2019: Капсула на времето с послания за поколенията поставиха в курорта...
16.08.2019: Феноменът „Иди ми, дойди ми“ - Монбат и Албена ще се връщат в...
31.07.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
27.06.2019: Албена АД-к.к. Албена (6AB) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 450 пъти
[2016: 1 854, 2015: 399, 2014: 263, 2013: 526, 2012: 1 336, 2011: 830, ... ]