Кратък фирмен профил

Албена АД - Оброчище


Контакти

Оброчище, 9630
к.к. Албена, Административна сграда, офис 443
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025872
Капитал (лв.): 4 273 126
 
 
 

Отрасъл: Хотели
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Туристически агент Туроператор Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.09.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм. сключване на сделки и извършване плащания с местни и чуждестранни лица, извършване сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение, производство, преработка, съхранение и реализация на растениевъдна и животинска продукция, производство и реализация на хляб и хлебни изделия, изкупвателна и търговска дейност, профилактична дейност и рехабилитация.
 


Новини

  стр. 1 / 129   стр.    
22.12.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
15.12.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) На 10.12.2020 г. Албена АД е продал...
26.11.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
10.11.2020: Приходите от нощувки на „София хотел Балкан“ се сриват с три...
05.11.2020: След 65% спад на продажбите "Албена" излиза на загуба „Албена“...
02.11.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) Албена АД-к.к. Албена представи...
01.10.2020: Албена АД-к.к. Албена (6AB) На проведено извънредно ОСА от...
30.09.2020: Курортът Албена отчете загуба за първи път в историята си За...
11.09.2020: Германия извади курорта Албена от черния ковид списък Германия...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 328 пъти
[2016: 2 732, 2015: 399, 2014: 263, 2013: 526, 2012: 1 336, 2011: 830, ... ]