Кратък фирмен профил

Граве България Животозастраховане ЕАД - София


Контакти

София, 1612
бул. Цар Борис ІІІ №1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130321963
Капитал (лв.): 12 400 000
 
 
 

Отрасъл: Застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Застраховател
Общи събрания: Последно - 11.05.2001 
Предмет на дейност: Сделки в областта на застраховките по живот и срещу злополука, като не се допуска извършването на друга стопанска дейност, вкл. охранителна. Дружеството е с неопределен срок.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
21.06.2019: Koнcтaнтин Beлeв, изпълнитeлeн диpe?тop нa ЗAД "Apмeeц", e...
12.01.2018: Пет компании доминират в застраховките "Живот" Компаниите в...
28.04.2017: Комисията за защита на конкуренцията даде зелена светлина на...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
13.08.2013: Здравните фондове вече са застрахователи Промените в частното...
15.06.2012: Застрахователите обичат ЕС, но все по-малко еврото...
08.05.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
04.04.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.04.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 577 пъти
[2016: 195, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 61, 2011: 55, ... ]