Кратък фирмен профил

Дика Стил ООД - София


Контакти

София, 1360
ж.к. Модерно предградие, ул. 3019 - та 3 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 041027759
Капитал (лв.): 950 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Производство на връхно и горно облекло, различно от трикотажното, без работно. Вътрешна и външна търговия на едро и дребно, производство и търговия с облекла, колани, трикотажни изделия и обувки от естествени и синтетични материали, консултантска, маркетингова и рекламна дейност, други дейности, които не са забранени от законодателството на република българия, вътрешна и международна транспортна дейност.
 

01.04.2019: Още две офис сгради ще носят името "Интерпред" в София В София...
04.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.12.2003: Обект: ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА НА МОДНА КЪЩА ДИКА, София, 2003 г. ...
26.11.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.04.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.04.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.03.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
20.02.1996: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.07.1993: Софийският градски съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 371 пъти
[2016: 290, 2015: 48, 2014: 36, 2013: 72, 2012: 166, 2011: 119, ... ]