Кратък фирмен профил

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ


Контакти

Ковачево-СЗ, 6260
община Раднево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123531939
Капитал (лв.): 89 676 350
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.02.2009 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейниост в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестационна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върxу изобретения, търговски мерки и промишлени образци, ноу xау и други обекти на интелектуалната собственост, както и други обекти на интелетуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, след получаване на разрешението или лиценза.
 


Новини

  стр. 1 / 80   стр.    
15.03.2019: Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" ще отчете 330 млн. лв. загуба за...
15.03.2019: Държавата ще спасява задлъжнялата ТЕЦ "Марица изток" с 600 млн....
12.02.2019: КТ "Подкрепа" брани българската въглищна енергетика Димитър...
17.01.2019: "Дженерал електрик" предлага да е инженер и доставчик в проекта...
15.01.2019: Държавата ще "укротява" високите цени на борсата със скъп ток...
15.01.2019: До 2030 година запазват мощностите в Марица-Изток До 2030...
15.01.2019: Петкова: Ще осигурим допълнително ток на борсата Държавата...
19.12.2018: Държавата продаде ток за 183 млн. лв. през борсата Последната...
14.12.2018: Старозагорски заводи заплашиха със спиране. После получиха евтин...
04.12.2018: Заводи в Стара Загора обявиха, че спират работа заради високата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 898 пъти
[2016: 759, 2015: 365, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 085, 2011: 996, ... ]