Кратък фирмен профил

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД - Ковачево-СЗ


Контакти

Ковачево-СЗ, 6260
община Раднево
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123531939
Капитал (лв.): 89 676 350
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 13.02.2009 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейниост в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестационна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върxу изобретения, търговски мерки и промишлени образци, ноу xау и други обекти на интелектуалната собственост, както и други обекти на интелетуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на разрешение или лиценз, след получаване на разрешението или лиценза.
 


Новини

  стр. 1 / 81   стр.    
10.05.2019: ОТВОРЕНО ПИСМО Национално представителните работодателски...
07.05.2019: Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е на рекордна загуба от 330 млн....
07.05.2019: НЕК увеличава загубите си с по 12 милиона лева на...
24.04.2019: Валентин Николов: Ще се прекратят договорите с US централите от...
23.04.2019: ТЕЦ „Марица Изток 2” е на 200 млн. лв. от декапитализация Около...
05.04.2019: Синдикалисти предупреждават, че държавната ТЕЦ „Марица изток 2”...
03.04.2019: Увеличават капитала на "ТЕЦ Марица-изток 2" до средата на...
02.04.2019: Синдикатите искат увеличение на капитала на ТЕЦ "Марица Изток...
15.03.2019: Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" ще отчете 330 млн. лв. загуба за...
15.03.2019: Държавата ще спасява задлъжнялата ТЕЦ "Марица изток" с 600 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 948 пъти
[2016: 809, 2015: 365, 2014: 274, 2013: 548, 2012: 1 085, 2011: 996, ... ]