Кратък фирмен профил

Химимпорт АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000627519
Капитал (лв.): 239 646 267
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всякакви други стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки собствено производство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, туристическа дейност - хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги
 


Новини

  стр. 1 / 328   стр.    
31.07.2018: Химимпорт АД-София (6C4) Химимпорт АД-София представи...
06.07.2018: Концесионерът на летище София ще може да си осигури приходи от...
03.07.2018: Химимпорт АД-София (6C4) На проведено на 29.06.2018 г. ОСА на...
03.07.2018: Химимпорт АД-София (6C4) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018...
03.07.2018: Групата "Химимпорт" купува пето лизингово дружество Групата...
02.07.2018: 600 млн. евро инвестиции се искат от концесионера на "Летище...
02.07.2018: “Армеец” купува лизинга на Пощенска банка, иска разрешение от...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
05.06.2018: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
31.05.2018: Химимпорт АД-София (6C4) В БФБ-София АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 451 пъти
[2016: 1 436, 2015: 811, 2014: 458, 2013: 917, 2012: 2 159, 2011: 1 531, ... ]