Кратък фирмен профил

Общинска банка АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Врабча 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121086224
Капитал (лв.): 57 362 810
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-пълен Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на БФБ Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.06.2017 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране ( факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ
 


Новини

  стр. 1 / 91   стр.    
18.01.2018: Петролният бос Георги Самуилов - наричан от някои Жоро Инса е...
15.01.2018: София светкавично приключва сделката за Общинска банка Само...
12.01.2018: БНБ разреши офшорка да придобие Общинска банка Управителният...
20.12.2017: Купувачът на Общинска банка иска тя да продължи да работи...
12.12.2017: Кандидат-купувачът на "Общинска банка" е поискал одобрение от...
12.12.2017: Купувачът на Общинска банка иска одобрение за сделката преди да...
11.12.2017: Столичната община ще продаде дела си в Общинска банка, после ще...
06.12.2017: Регистрирано в Лихтенщайн дружество подаде оферта за Общинска...
05.12.2017: Две чужди и една българска фирма имат интерес да купят "Общинска...
23.11.2017: ХипоКредит АД-София (9RTD) В БФБ-София АД е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 509 пъти
[2016: 283, 2015: 251, 2014: 278, 2013: 556, 2012: 982, 2011: 648, ... ]