Кратък фирмен профил

Каменица АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Източен 69
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825347340
Капитал (лв.): 6 971 683
 
 
 

Отрасъл: Производство на пиво
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Производител на храни Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.10.2019 
Предмет на дейност: Производство на и търговия с всички видове бира, напитки и xрани или свързани с тяx продукти, производство на и търговия с всички допълнителни и спомагателни продукти на това производство и търговия, както и проектиране, изграждане и реализация на производствени звена на горе споменатите продукти, закупуване, оформяне, изменение, отдаване и преотдаване, наемане, концесия и експлоатация под каквато и да е било форма на всякакви движими и недвижими имоти и на всякакви стопански активи, стоки и права, които са свързани с дейността на дружеството, придобиване и управление на участия или акции /дялове/ в дружества или предприятия, чийто предмет на дейност оказан по горе или е от естество да подпомогне негово осъществяване, както и участия във финансови дружества, финансиране на такива предприятия или дружества, участие в управлението на гореупоменатите дружества като член на съвета на директорите или друг подобен орган на управление, изпълнение на всякакви работи или проучвания от административен, теxнически, търговски и финансов xарактер от името на предприятия, в които съдружник /акционер/ или от името на трети лица.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
11.03.2020: Владан Матич е новият изпълнителен директор на...
02.03.2020: Бирените компании залагат на нулев еко отпечатък на...
13.02.2020: Почти 19 млрд. лева са приходите от приватизация По данни на...
17.10.2019: Занаятчийска бира се предлата в Пловдив Занаятчийската бира е...
23.07.2019: СПБ: Българската пивоварна индустрия все повече залага на...
25.04.2019: "Каменица" се завърна в Пловдив с крафт пивоварна за 2 млн....
20.03.2019: През миналата година в страната са продадени 5.560 млн....
20.03.2019: Пивоварите инвестират милиони левове в екопроизводство Зелените...
22.02.2019: „Как забогатяха пловдивските управници“. Подобна поредица...
15.11.2017: "Малтери суфле" разширява производството си на малц в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 24 795 пъти
[2016: 1 525, 2015: 320, 2014: 169, 2013: 339, 2012: 858, 2011: 1 233, ... ]