Кратък фирмен профил

Каучук АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша 39, ет. 3, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822105378
Капитал (лв.): 942 091
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от каучук
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2019  Предстоящо - 13.08.2020 
Предмет на дейност: Производство на каучукови изделия; научноизследоватеулска, проектантска и маркетингова дейност; търговия в страната и чужбина;отдаване под наем на обособени части на търговски и производствени обекти, както и на всяка друга дейност, незабранена от закон.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
14.07.2020: Каучук АД-София (4KU) В БФБ АД са постъпили материали за...
05.02.2020: Чистят река Марица от ново замърсяване с нефтопродукти...
08.07.2019: Каучук АД-София (4KU) На проведено на 28.06.2019 г. ОСА на...
05.07.2019: „Каучук“ АД с дивидент от 8,5 лв. на акция Акционерите на...
03.07.2019: Каучук АД-София (4KU) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019 г....
04.06.2019: Каучук АД-София (4KU) В БФБ АД са постъпили материали за...
30.07.2018: 2. Поради неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2, във...
04.07.2018: Каучук АД-София (4KU) На проведено на 30.06.2018 г. ОСА на...
04.07.2018: Каучук АД-София (4KU) На проведено редовно ОСА от 30.06.2018 г....
18.04.2018: Поради неизпълнение на изискването на чл. 41, ал. 2, във връзка...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 949 пъти
[2016: 1 014, 2015: 217, 2014: 145, 2013: 290, 2012: 830, 2011: 606, ... ]