Кратък фирмен профил

Теленор България ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130460283
Капитал (лв.): 98 132 844
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Член на GS1
Предмет на дейност: Изграждане, поддьржане и използване на обществена мобилна клетьчна мрежа по стандарт GSМ с национално покритие и предоставяне на далекосьобщителни услуги чрез нея на цялата територия на страната, тьрговска дейност, инженерни услуги, маркетинг и производство, свьрзани с далекосьобщителна дейност, превоз за свои цели, както и всякаква друга дейност, незабранена от бьлгарските закони.
 


Новини

  стр. 1 / 108   стр.    
03.09.2020: Келнер е пред финализиране на сделката за bTV Групата PPF,...
28.08.2020: Приходите и печалбата на "Теленор България" за полугодието...
25.08.2020: Сделка създава нов голям играч на пазара за електрически...
19.08.2020: Теленор България има нов търговски директор Teлeнop Бългapия...
14.08.2020: Келнер обмислял продажба на активите на "Теленор" Българският...
03.08.2020: Телекомите: щастливото трио Дори и предпазливи във времена на...
03.07.2020: Теленор България" отделя телекомуникационната си инфраструктура...
09.03.2020: Печалбата на "Теленор" за последното тримесечие на 2019 г. е 88...
09.03.2020: "Теленор България" отново отчита растеж на приходите и...
13.02.2020: А1 отчете силен ръст на приходите и печалбата за последното...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 405 пъти
[2016: 1 538, 2015: 331, 2014: 230, 2013: 461, 2012: 1 013, 2011: 704, ... ]