Кратък фирмен профил

Теленор България ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130460283
Капитал (лв.): 98 132 844
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Член на GS1
Предмет на дейност: Изграждане, поддьржане и използване на обществена мобилна клетьчна мрежа по стандарт GSМ с национално покритие и предоставяне на далекосьобщителни услуги чрез нея на цялата територия на страната, тьрговска дейност, инженерни услуги, маркетинг и производство, свьрзани с далекосьобщителна дейност, превоз за свои цели, както и всякаква друга дейност, незабранена от бьлгарските закони.
 


Новини

  стр. 1 / 104   стр.    
15.05.2019: БТК се готви за продажба Поредната продажба на най-големия...
24.04.2019: Берлинската компания за иновации launchlabs открива офис у нас с...
29.03.2019: “Теленор” предлага застраховка за GSM “Теленор” пуска от 28...
22.03.2019: Мобилният оператор Telenor получи разрешение да действа и като...
22.03.2019: “Теленор” става и застраховател "Теленор България” вече ще...
22.03.2019: “Теленор” става и застраховател “Теленор България” вече ще...
27.02.2019: “Теленор” в България с нов ръст на приходите и печалбата И...
27.02.2019: "Теленор България" увеличава приходите и печалбата си "Теленор...
20.02.2019: Кирил Домусчиев купува "Нова телевизия" Председателят на...
14.02.2019: "А1 България" расте по приходи, печалба и среден приход от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 777 пъти
[2016: 910, 2015: 331, 2014: 230, 2013: 461, 2012: 1 013, 2011: 704, ... ]