Кратък фирмен профил

Теленор България ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130460283
Капитал (лв.): 98 132 844
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Член на GS1
Предмет на дейност: Изграждане, поддьржане и използване на обществена мобилна клетьчна мрежа по стандарт GSМ с национално покритие и предоставяне на далекосьобщителни услуги чрез нея на цялата територия на страната, тьрговска дейност, инженерни услуги, маркетинг и производство, свьрзани с далекосьобщителна дейност, превоз за свои цели, както и всякаква друга дейност, незабранена от бьлгарските закони.
 


Новини

  стр. 1 / 107   стр.    
03.08.2020: Телекомите: щастливото трио Дори и предпазливи във времена на...
03.07.2020: Теленор България" отделя телекомуникационната си инфраструктура...
09.03.2020: "Теленор България" отново отчита растеж на приходите и...
09.03.2020: Печалбата на "Теленор" за последното тримесечие на 2019 г. е 88...
13.02.2020: А1 отчете силен ръст на приходите и печалбата за последното...
24.01.2020: БТК ще бъде купена почти изцяло с дълг Финансирането на...
14.01.2020: Мрежата на "Теленор" със сертификат Best in Test за качество...
20.11.2019: 5G може да добави 8 млрд. евро към БВП за 5 г., умни градове ще...
13.11.2019: "Теленор" отбеляза пореден ръст на приходи и печалба "Теленор...
13.11.2019: Средният приход от абонат, приходите и печалбата на "Теленор...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 329 пъти
[2016: 1 462, 2015: 331, 2014: 230, 2013: 461, 2012: 1 013, 2011: 704, ... ]