Кратък фирмен профил

Теленор България ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130460283
Капитал (лв.): 98 132 844
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Член на GS1
Предмет на дейност: Изграждане, поддьржане и използване на обществена мобилна клетьчна мрежа по стандарт GSМ с национално покритие и предоставяне на далекосьобщителни услуги чрез нея на цялата територия на страната, тьрговска дейност, инженерни услуги, маркетинг и производство, свьрзани с далекосьобщителна дейност, превоз за свои цели, както и всякаква друга дейност, незабранена от бьлгарските закони.
 


Новини

  стр. 1 / 106   стр.    
13.09.2019: „Алтерко Роботикс“ спечели престижната награда Best of IFA...
12.09.2019: Освобождават честоти за 5G у нас, и трите оператора имат интерес...
29.08.2019: “Теленор” с нов ръст на приходите и печалбата И през второто...
28.08.2019: "Теленор България" отново с по-високи приходи и...
13.08.2019: Петр Келнер останал единствен купувач за Би Ти Ви и бизнеса на...
18.07.2019: Растежът на "А1 България" продължава и през второто...
12.07.2019: Financial Times: Vivacom е обявена за продажба и цената ? може...
03.07.2019: КЗК проверява "A1 България" за нелоялна конкуренция Комисията...
19.06.2019: Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) представи доклада...
31.05.2019: Приходите и печалбата на БТК продължават да растат БТК е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 959 пъти
[2016: 1 092, 2015: 331, 2014: 230, 2013: 461, 2012: 1 013, 2011: 704, ... ]