Кратък фирмен профил

Теленор България ЕАД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130460283
Капитал (лв.): 98 132 844
 
 
 

Отрасъл: Далекосъобщения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Член на GS1
Предмет на дейност: Изграждане, поддьржане и използване на обществена мобилна клетьчна мрежа по стандарт GSМ с национално покритие и предоставяне на далекосьобщителни услуги чрез нея на цялата територия на страната, тьрговска дейност, инженерни услуги, маркетинг и производство, свьрзани с далекосьобщителна дейност, превоз за свои цели, както и всякаква друга дейност, незабранена от бьлгарските закони.
 


Новини

  стр. 1 / 105   стр.    
18.07.2019: Растежът на "А1 България" продължава и през второто...
12.07.2019: Financial Times: Vivacom е обявена за продажба и цената ? може...
03.07.2019: КЗК проверява "A1 България" за нелоялна конкуренция Комисията...
19.06.2019: Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) представи доклада...
31.05.2019: Приходите и печалбата на БТК продължават да растат БТК е...
23.05.2019: Приходите и печалбата на "Теленор България" продължават да...
15.05.2019: БТК се готви за продажба Поредната продажба на най-големия...
24.04.2019: Берлинската компания за иновации launchlabs открива офис у нас с...
29.03.2019: “Теленор” предлага застраховка за GSM “Теленор” пуска от 28...
22.03.2019: Мобилният оператор Telenor получи разрешение да действа и като...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 891 пъти
[2016: 1 024, 2015: 331, 2014: 230, 2013: 461, 2012: 1 013, 2011: 704, ... ]