Кратък фирмен профил

ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село


Контакти

Големо село, 2635
общ. Бобов дол
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109513731
Капитал (лв.): 8 705 040
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Емитент
Общи събрания: Последно - 28.03.2017 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 73   стр.    
06.12.2018: "Грийнпийс" протестира срещу изгарянето на боклук в ТЕЦ "Бобов...
03.12.2018: Ковачки си уреди още 1.3 млн. лв. от студения резерв На 29...
03.12.2018: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
15.11.2018: Енергетиката и ЕСО започват проверки на топлофикациите Екипи на...
09.11.2018: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) В БФБ е постъпил доклад...
31.10.2018: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
31.10.2018: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
17.10.2018: Закриват предприятието "Енергоремонт", което правеше планови и...
11.10.2018: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) Уведомление от ТЕЦ -...
04.09.2018: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 695 пъти
[2016: 708, 2015: 177, 2014: 160, 2013: 321, 2012: 717, 2011: 571, ... ]