Кратък фирмен профил

ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село


Контакти

Големо село, 2635
общ. Бобов дол
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109513731
Капитал (лв.): 8 705 040
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електроенергия Емитент
Общи събрания: Последно - 03.04.2019 
Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 87   стр.    
05.05.2021: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
05.05.2021: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
29.04.2021: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) ТЕЦ - Бобов дол...
20.04.2021: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) В БФБ е постъпила...
15.04.2021: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) На основание чл. 75, ал....
15.04.2021: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
15.04.2021: В БФБ АД е постъпило уведомление от ТЕЦ – Бобов дол ЕАД – Големо...
15.04.2021: ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село (TC8A) В БФБ е постъпила...
14.04.2021: ТЕЦ "Бобов дол" инвестира във фотоволтаична централа ТЕЦ "Бобов...
07.04.2021: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 764 пъти
[2016: 1 777, 2015: 177, 2014: 160, 2013: 321, 2012: 717, 2011: 571, ... ]