Кратък фирмен профил

БНП Париба С.А. - клон София - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175185891
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Друго парично посредничество
Лицензи и сертификати:  Банка-чуждестранен клон Големи данъкоплатци и осигурители Инв. посредник Първичен дилър Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 05.02.2001 
Предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск, покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, приемане на ценности на депозит, сделки по чл. 54, ал. 1 ЗППЦК, гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица, покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания (факторинг), финансов лизинг, издаване и управление на банкови карти, сделки с финансови фючърси и опции, сделки с инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, предоставяне на банкови касетки, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, консултации относно портфейлни инвестиции, други сделки, определени от БНБ.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
15.02.2021: Само три от най-големите банки в ЕС имат "дъщери" у нас Само...
16.11.2020: Приходите от мините в Челопеч и Крумовград са нараснали двойно...
28.10.2019: Официално: Чехът Петър Келнер купи бТВ Собственикът на бТВ...
05.03.2019: Комисията за защита на конкуренцията образува производство по...
10.07.2018: БНП Париба - клон София е най-успешен чуждестранен клон за трета...
07.06.2018: Средната сума на потребителския заем в България нараства с...
04.06.2018: Държавата дава нови 20 млн. лв., за да не фалира БДЖ...
07.02.2018: Сръбската централна банка блокира сделката между Теlеnоr и...
11.01.2018: БНП Париба Лични Финанси България се преструктурира в...
02.11.2017: Заемите за почивки изместиха тези за плащането на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 062 пъти
[2016: 716, 2015: 131, 2014: 97, 2013: 194, 2012: 441, 2011: 374, ... ]