Кратък фирмен профил

ММС 99 ЕООД - София


Контакти

София, 1408
ул. Димитър Манов 75-83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130099320
Капитал (лв.): 2 490 100
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, превозна складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; ресторантъорство, хотелиерства, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, или предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности; издателска или печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; управление на собствеността върху недвижими имоти, външнотърговска дейност, както и всички останали незабранени от закона дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
09.07.2019: "Агрия" разширява дейността с покупка на конкурента "Кампо...
14.05.2019: "Агрия" купува две фирми за търговия с растителни...
15.07.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
23.06.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263e...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е...
05.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 262к, ал. 2 ТЗ с...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 262к, ал. 2 ТЗ с...
30.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 249 пъти
[2016: 133, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 3, ... ]