Кратък фирмен профил

Слънчев бряг АД - Несебър


Контакти

Несебър, 8230
т.к. Слънчев бряг
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812020577
Капитал (лв.): 1 957 808
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.07.2020  Предстоящо - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, покупка - продажба на валута в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално - артистични програми; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на комунални - битови, рекламни, спортни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; транспортни сделки; инвестиции, строителство и ремонт; организиране и провеждане на хазартни игри - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; охранителни сделки - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; извършване на вик услуги; всякакви други сделки разрешени от законите на р.българия.
 


Новини

  стр. 1 / 148   стр.    
25.09.2020: 80% спад на пътници на бургаското летище 86 на сто е...
11.09.2020: Община Несебър иска държавния дял в "Слънчев бряг"...
08.09.2020: Масово затварят хотелите по морето Хотелите по Черноморието...
27.08.2020: Летищата в София, Бургас и Варна отбелязват невиждан спад на...
21.08.2020: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) В БФБ АД са постъпили...
21.08.2020: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
04.08.2020: Общото събрание на акционерите "Слънчев бряг" АД е дало...
04.08.2020: "Слънчев бряг" АД ще продаде недвижим имот на община...
03.08.2020: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) На проведено редовно ОСА...
22.07.2020: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (3JL) Слънчев бряг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 083 пъти
[2016: 1 655, 2015: 414, 2014: 158, 2013: 317, 2012: 1 009, 2011: 723, ... ]