Кратък фирмен профил

Чайкафарма висококачествените лекарства достъпни за всеки АД - София


Контакти

София, 1797
бул. Г.М.Димитров 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130491780
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на лекарствени продукти
Общи събрания: Последно - 30.04.2009 
Предмет на дейност: закупуване на субстанции и лекарствени форми с цел производство и продажба на лекарствени средства в обработен или преработен вид (след получаване на разрешение), първично и вторично пакетиране на лекарствени форми (след получаване на разрешение), търговия на едро с лекарствени средства, полупродукти и суровини, научноизследователска, експериментална и внедрителска дейност, внос, износ, реекспорт и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, придобиване и отчуждаване на вещни права, обекти и права на индустриалната и интелектуалната собственост и всякакви други дейности, незабранени от законодателството.
 

30.07.2019: Веригата болници "Сърце и мозък" ще строи клиника в Бургас за 50...
11.04.2016: На всяко хапче номерът Случвало ли ви се е да знаете, че от...
29.05.2009: Чайкафарма висококачествените лекарства, достъпни за всеки АД -...
29.05.2009: Чайкафарма висококачествените лекарства, достъпни за всеки АД -...
29.05.2009: Чайкафарма висококачествените лекарства, достъпни за всеки АД -...
19.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.06.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 393 пъти
[2016: 108, 2015: 97, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 93, 2011: 12, ... ]