Кратък фирмен профил

Топливо АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Солунска 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831924394
Капитал (лв.): 5 416 829
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран търговец на зърно Публично дружество Емитент Член на ЦД
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.09.2020 
Предмет на дейност: Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни и нехранителни стоки и услуги, инженерингова дейност - проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ пропан-бутан, транспортна и спедиторска дейност и услуги, международен транспорт, отдаване под наем на дълготрайни активи, търговско представителство в страната и в чужбина, посредническа дейност, изложбена и маркетингова дейност, хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство и обществено хранене, търговия със семена, зърно, зърнени и хлебни продукти, търговия с лаково-бояджийски и други химически продукти, търговия с източници на светлина, осветителни тела и кварцови изделия за осветлението, покупки и продажби на машини, съоръжения и недвижими имоти, като дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 64   стр.    
19.01.2021: Синергон Холдинг АД-София (6S7) Уведомление за придобити акции...
19.01.2021: Топливо АД-София (3TV) На основание чл. 148б от ЗППЦК Топливо...
19.01.2021: Топливо АД-София (3TV) Уведомление по чл.19, ал.1 от Регламент...
03.12.2020: „Синергон холдинг“ с 2,55 млн. лв. консолидирана загуба за...
30.10.2020: Топливо АД-София (3TV) Топливо АД-София представи тримесечен...
21.09.2020: Топливо АД-София (3TV) На проведено извънредно ОСА от...
17.09.2020: Топливо АД-София (3TV) Топливо АД-София представи тримесечен...
24.07.2020: Топливо АД-София (3TV) На проведено редовно ОСА от 23.07.2020...
19.06.2020: Топливо АД-София (3TV) Топливо АД-София представи копие от...
19.06.2020: Топливо АД-София (3TV) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 445 пъти
[2016: 2 102, 2015: 640, 2014: 244, 2013: 488, 2012: 1 284, 2011: 764, ... ]