Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ Емитент
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 397   стр.    
05.07.2022: "Топлофикация София" ще търси инвеститор-мениджър за 35...
23.06.2022: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Във връзка с...
01.06.2022: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Български енергиен...
23.05.2022: БЕХ е "заработил" огромна печалба през 2021 г. За 2021 г....
10.05.2022: Westinghouse се съгласяват да реализират проект за съхранение на...
09.05.2022: 150 млн. евро похарчени за газовата връзка с Гърция досега ...
28.04.2022: Газовата връзка с Гърция е завършена 92% Газовата връзка с...
14.04.2022: НЕК връща по-рано заема от €600 милиона за делото на АЕЦ...
08.04.2022: Правителството се е съгласило да раздроби БЕХ Правителството ще...
23.03.2022: „Топлофикация София“ засега няма да съкращава персонал ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 285 пъти
[2016: 3 158, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]