Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ Емитент
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 383   стр.    
08.11.2019: Токът от борсата влиза в смеките на хората от юли 2020 г. От...
06.11.2019: БЕХ затъва още въпреки рекордната печалба на АЕЦ и свестяването...
06.11.2019: АЕЦ ”Козлодуй” отита рекордно висока печалба. В тежко финансово...
05.11.2019: Рекордна печалба от 308 млн. лв. отчита АЕЦ "Козлодуй" към края...
01.11.2019: EMI: Рекордни цени на квотите на СО2 емисии през третото...
30.10.2019: ТЕЦ „Марица изток 2“ очаква цената на квотите за емисии да...
30.10.2019: Експерти оспориха нуждата от "Балкански поток" Потреблението на...
24.10.2019: БЕХ преведе 41 млн. лв. за газовата връзка с Гърция „Български...
24.10.2019: БЕХ преведе 41 млн. лв. за газовата връзка с Гърция „Български...
15.10.2019: КПКОНПИ откри конфликт на интереси при бивш шеф на БЕХ Бившият...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 802 пъти
[2016: 1 675, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]