Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 377   стр.    
22.03.2019: "Булгаргаз" ще търси евтин неруски газ За пръв път в своята...
21.03.2019: Закъсалата ТЕЦ "Марица-изток 2" търси 25 млн. лв. за оборотни...
15.03.2019: Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" ще отчете 330 млн. лв. загуба за...
15.03.2019: БЕХ, "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" предоставят банкова гаранция...
15.03.2019: Държавата ще спасява задлъжнялата ТЕЦ "Марица изток" с 600 млн....
11.03.2019: БЕХ избра банка, гарантираща плащането на 2/3 от глобата,...
06.03.2019: Александър Николов отново влиза в ръководството на АЕЦ...
05.03.2019: БЕХ и газовите му дружества обжалват глобата за злоупотреба с...
05.03.2019: Енергийният холдинг обжалва глобата от 77 млн. евро, наложена от...
28.02.2019: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Български енергиен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 323 пъти
[2016: 1 196, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]