Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ Емитент
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 379   стр.    
23.05.2019: Компания за цистерни строи производствена база за 5 млн. лв. в...
15.05.2019: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Български енергиен...
15.05.2019: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Консолидиран...
15.05.2019: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Консолидиран...
15.05.2019: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Консолидиран...
07.05.2019: НЕК увеличава загубите си с по 12 милиона лева на...
07.05.2019: Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" е на рекордна загуба от 330 млн....
03.05.2019: БЕХ връща 97,7 млн. евро на “Газпром” за “Южен поток” БЕХ и...
23.04.2019: 4,8 млрд. евро за 10 години в газови мрежи и транзит на над 40...
16.04.2019: Изборът при тръбите за газовата връзка с Гърция се сви до един -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 391 пъти
[2016: 1 264, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]