Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ Емитент
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 386   стр.    
29.06.2020: Газовата връзка с Гърция преначертава енергийната карта на...
24.06.2020: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Във връзка с...
11.06.2020: „Булгаргаз“ предлага над 4-процентно поевтиняване на газа за юли...
02.06.2020: „Булгаргаз“ е готов с изчислението на надвзетите сумите за...
01.06.2020: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Български енергиен...
21.05.2020: Почти 1 млрд. лв. струва "спасяването" на ТЕЦ "Марица-изток 2"...
15.05.2020: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Български енергиен...
30.03.2020: Изграждането на газовата връзка Комотини - Стара Загора...
30.03.2020: Как ТЕЦ "Марица-изток 2" ще "изяде" 100 млн. лв. от по-евтиния...
27.03.2020: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Реално или...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 164 пъти
[2016: 2 037, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]