Кратък фирмен профил

Български енергиен холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Веслец 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831373560
Капитал (лв.): 3 462 941 744
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Общи събрания: Последно - 19.01.2009 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението. управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия; топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството и, участие в управлението на такива дружества, финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на горепосочените дружества, както и извършване на собствена производствена или търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 375   стр.    
15.01.2019: Държавата ще "укротява" високите цени на борсата със скъп ток...
15.01.2019: До 2030 година запазват мощностите в Марица-Изток До 2030...
14.01.2019: Разширението на газовото хранилище в Чирен се очаква да е готово...
09.01.2019: "Свободният" ток рязко вдигна приходите на БЕХ Над 90% ръст на...
04.01.2019: Български енергиен холдинг ЕАД-София (04HA) Информация от...
20.12.2018: БЕХ вероятно ще обжалва наложената глоба от ЕК Български...
20.12.2018: Управляващите се оплетоха в обясненията си за глобата на БЕХ...
18.12.2018: По сигнал на газовия Сашо Дончев ЕК глоби България със 77 млн....
18.12.2018: Европейската комисия глоби БЕХ със 77 млн. евро Европейската...
13.12.2018: Брюксел казва "не" на България и за "Турски поток" България ще...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 201 пъти
[2016: 1 074, 2015: 789, 2014: 358, 2013: 716, 2012: 1 927, 2011: 1 341, ... ]