Кратък фирмен профил

Агрия груп холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9002
бул. Княз Борис I 111, Бизнес Център Димят, ет.9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148135254
Капитал (лв.): 6 800 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.07.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които xолдинговото дружество участва; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; арxитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност - внос и износ в сраната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването и в страната и чужбина.
 


Новини

  стр. 1 / 39   стр.    
03.08.2020: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) На проведено редовно ОСА от...
27.07.2020: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
25.06.2020: Ръководството на Агрия предлага бонус за съвета на директорите...
24.06.2020: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) В БФБ АД са постъпили...
24.06.2020: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
17.06.2020: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
15.06.2020: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
03.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
22.05.2020: Агрия Груп Холдинг АД-Варна (A72) Агрия Груп Холдинг АД-Варна...
10.03.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 821 пъти
[2016: 1 620, 2015: 389, 2014: 170, 2013: 340, 2012: 942, 2011: 675, ... ]