Кратък фирмен профил

Пенсионно осигурителна компания Съгласие АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 117
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831284154
Капитал (лв.): 10 500 000
 
 
 

Отрасъл: Доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Пенсионен фонд
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 31.03.2020 
Предмет на дейност: Създаване, развитие и управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване, осъществяване на допълнително пенсионно осигуряване, всякакви други дейности, пряко свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
26.06.2020: Пенсионните фондове пак са с положителна доходност В...
12.03.2019: ПОК "Съгласие" и ЗАД "Армеец" увеличиха дела си в ЦКБ Прякото...
13.02.2019: "Капман грийн енерджи" ще строи соларен парк в бившият завод...
02.07.2018: Фондовете на "Доверие" купиха най-много акции от...
15.11.2017: Нетните активи на пенсионните фондове се увеличават със 17,88%...
02.02.2017: Универсалните пенсионни фондове постигнаха 4.1% доходност през...
09.11.2016: Приключи успешно подписката за записване на акции от публичното...
06.10.2016: КФН одобри новите оценители на застрахователите и пенсионните...
23.08.2016: КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на Булленд...
12.08.2016: Пенсионните фондове навлизат в проверките с 9% годишен ръст на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 880 пъти
[2016: 653, 2015: 77, 2014: 48, 2013: 96, 2012: 262, 2011: 165, ... ]